Park Mariacela

Park Mariacela je nově vzniklou parkovou plochu o rozloze zhruba 1,4 ha, jejímž dominantním a určujícím prvkem je koryto Staré Ponávky (k.ú. 129/1 Komárov). Dříve regulovaný tok byl upraven do přírodě bližší podoby, k hladině se tak lze dostat přímo ze břehu v rozvolněné části toku, v užší části koryta slouží k přiblížení pobytové schody a molo. Říčka je přemostěna třemi lávkami, které zároveň propojují blízké sídliště s revitalizovaným komerčním areálem Svatopetrská.

Úprava obou ploch byla sjednocena použitými materiály a sadovými úpravami. Podél toku je zbudována páteřní komunikace s betonovým povrchem, cestní síť doplňují mlatové stezky v kombinaci s kamennou dlažbou. Běžně používaný mobiliář (lavičky, koše) ozvláštňují dřevěná lehátka rozmístěná po obvodu centrální louky. V maximální možné míře byly zachovány stávající stromy podél toku, které byly doplněny dosadbami stromů a keřů v ploše a velkým množstvím bylin, především na březích toku. Centrální prostor tvoří pobytový trávník, po obvodu přecházející v luční porost.