Přírodně rekreační areál PRA - JIH

Rád bych vám představil Přírodně rekreační areál JIH (PRA – JIH), o kterém jsem se poprvé zmínil v Jižním kurýru v říjnu 2019 – Přírodně rekreační areál v oblasti mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi. V současné době máme zpracovanou studii „Vybudování přírodního a rekreačního areálu mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi“ a začali jsme spolupracovat s jednotlivými odbory Magistrátu města Brna. Uvedený areál navazuje na zastavěnou část Přízřenic a Dolních Heršpic, až k řece Svratce. Oproti sportovně rekreačnímu areálu Hněvkovského má být zaměřen na přírodu.

Plánujeme tři vodní plochy propojené s řekou Svratkou tak, jak tomu je při ulici Sokolova v Horních Heršpicích. Na první vodní ploše plánujeme výsadbu rostlin, jako jsou na přírodním koupališti Biotop Brno-jih. Pokud by došlo k vyčištění vody mohlo by se ve zbývajících dvou koupat, tak jak tomu bylo v řece Svratce v minulosti. Na vodních plochách bychom rádi zřídili mola, odkud by bylo možné vyplouvat s lodičkami. Celý areál bude osázen stromy a keři, protkán cestičkami pro procházky v blízkosti řeky Svratky. Součástí areálu budou protipovodňová opatření města Brna.


Počítáme i s vybudováním víceúčelového hřiště pro Přízřenice a Dolní Heršpice, s místem pro setkávání občanů (Přízřenické hody). Plánujeme zde řadu možností využití, ale až samotný čas ukáže, jak se k nám připojí soukromý sektor (vlastníci pozemků, nemovitostí) a jak se areál bude dále rozvíjet. V současné době jsme na ostrém startu. Vzhledem k tomu, že je to projekt, kde se bude prolínat několik odborů Magistrátu města Brna, je velice pravděpodobné, že bude zřízena pracovní skupina pro tento projekt. Prozatím byla zahájena jednání ohledně uspořádání majetkoprávních vztahů. V jedné části areálu se opět nachází zbytky zbouraných skleníků a černých skládek, které bude nutné odtěžit a vyvézt.


Čeká nás dlouhá cesta plná překážek a nástrah. Jsme na úplném začátku, přesto si troufám tvrdit, že společnými silami to zvládneme. Konec konců, není to první, ani poslední věc, kterou když jsme začínali, tak si mnozí klepali na hlavu, ale to nevěděli, co my na Jihu zvládneme a dokážeme.


Váš starosta,

Josef Haluza