Vybudování parku na ulici Plotní

Na podzim roku 2020 byli zahájeny stavební práce na investiční akci městské části Brno-jih s názvem „Vybudování parku na ulici Plotní“. Jednalo se o celkovou rekonstrukci parku, který je svěřen městské části Brno-jih. Nově zde bylo vysazeno 23 ks stromů, 13 ks keřů, 12 100 ks cibulovin, založeny parkové a luční trávníky, provedena modelace terénu. Instalace nového mobiliáře zahrnuje parkové lavice a křesla včetně otočných, odpadkové koše. Vybudovány budou parkové pěšiny a za trafostanicí kontejnerové stání na tříděný odpad. V rámci revitalizace parku byla zrestaurována socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1716 a zrekonstruována trafostanice EG.D s karikaturami koupacího Biotopu, Jižanského dvorku se zvířátky a parníku Kometa.