CO MÁME ZA SEBOU

Během 29 let jsme se pustili do spousty věcí

Zeleň a parky jsou prioritou

Naše městská část je také výjimečná soutokem řeky Svratky a Svitavy. Území městské části Brno-jih má téměř 80 hektarů zeleně. Od začátku jsme se snažili doslova každý metr čtvereční osázet zelení a vysazovat stromy.

 

Celé roky pracujeme na biokoridorech řek s cyklistickými stezkami, v posledních letech převážně se zaměřením na pěší. Nezapomínáme ani na další vodní toky: Ponávku (Svitavský náhon), Leskavu, Moravanský potok a Přízřenický náhon. Poslední parky, které jsme dobudovali byl park na Plotní a park Mariacela u Svitavského náhonu.

Již několik let pracujeme na novém Přírodně rekreačním areálu mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi. Dále připravujeme park Škrobárenská, park Kalová-Černovická a park Osamělá-Rozhraní. Rádi bychom v rámci protipovodňových opatření vybudovali na pravém břehu řeky Svratky od ul. Sokolova po ul. Vomáčkova biokoridor s cyklistickou stezkou a stezkou pro pěší.

Stěžejní projekty:

park Mariacela.JPG
MŠ Záhumenice.JPG

Rekonstruujeme školy i školky

Postupem let se nám podařilo zrekonstruovat všech 6 mateřských škol včetně většiny školních zahrad. Bývalou MŠ na ul. Pompova jsme po získání a rekonstrukci budovy na ul. Klášterského přestěhovali. Naše školní budovy ZŠ Tuháčkova v Komárově a ZŠ Bednářova v Horních Heršpicích jsme zrekonstruovali a dostavěli včetně sportovních hřišť.

Na našem území také podporujeme SCIO školu, která působí v objektu Sokolova 4, jenž jsme také zrekonstruovali. 

V současné době připravujeme přístavbu nové tělocvičny na ZŠ Bednářova, revitalizaci zahrady MŠ Hněvkovského a MŠ Záhumenice včetně silnice.

Stěžejní projekty:

Nezvyšujeme nájemné

Vrhli jsme se na rekonstrukce a zateplování domů, které máme svěřeny do hospodaření, např. bytové domy v sídlišti, při ulicích Plotní, Kšírova, bytový dům Bernáčkova 1 (jedná se celkem o 1 050 bytů). V současné době jsou dokončovány přestavby bytových domů Dornych 114, Dornych 122, revitalizace vnitrobloku Sladkého, Kratina a Bratří Žůrků.

Připravujeme rekonstrukci domů Plotní 65, Kovářská 2, 8 a 16. V bytových domech na sídlišti prověřujeme možnosti rekonstrukce zábradlí a lodžií.

Nebudeme zvyšovat nájemné v našich bytových domech.

Stěžejní projekty:

Bernáčkova 1.JPG
Sparta Brno-budova.jpg

Sport jako srdeční záležitost

Sport, obzvlášť fotbal, je pro mě jako tělocvikáře velkou srdeční záležitostí. Proto jsem byl velmi rád, když jsem přišel na Jih a měl rázem dva fotbalové kluby – Lokomotivu Ingstav – dnešní Lokomotivu Horní Heršpice a Spartak I. Brněnskou – dnešní Spartu Brno. Po mnoho let podporuji oba kluby, aby hlavně děti měly kde sportovat. Sparta Brno a její tréninkové středisko mládeže je ukázkou, že i na nižší úrovni se dá sport dělat kvalitně. Zrekonstruovaná budova Lokomotivy Horní Heršpice je zase příkladem, že ženský ligový fotbal může fungovat i ve skromných podmínkách.

Stěžejní projekty:

Plesy, poutě a další kultura

Náš kulturní dům na Bednářové nedávno prošel za mého působení již druhou rekonstrukci, která proběhla včetně přístavby knihovny. Druhou knihovnu jsme přestěhovali z Přízřenické hasičky do zrekonstruované budovy na ulici Havránkova v Dolních Heršpicích. 

 

Podporujeme kluby seniorů z Horních Heršpic a Komárova. Na jaře a na podzim přejeme jubilantům a vítáme nové občánky městské části. Každoročně pořádáme mnoho kulturních akcí: Společenský ples, Karneval pro děti, Pálení čarodějnic, Heršpickou pouť, Jihobrněnský dětský den, Přízřenické hody, Komárovskou pouť, Drakiádu, Mikuláše a čerta nebo vánoční zpívání.

Stěžejní projekty:

Pálení čarodějnic 2022.JPG
Sparta Brno-budova.jpg

Sport jako srdeční záležitost

Sport, obzvlášť fotbal, je pro mě jako tělocvikáře velkou srdeční záležitostí. Proto jsem byl velmi rád, když jsem přišel na Jih a měl rázem dva fotbalové kluby – Lokomotivu Ingstav – dnešní Lokomotivu Horní Heršpice a Spartak I. Brněnskou – dnešní Spartu Brno. Po mnoho let podporuji oba kluby, aby hlavně děti měly kde sportovat. Sparta Brno a její tréninkové středisko mládeže je ukázkou, že i na nižší úrovni se dá sport dělat kvalitně. Zrekonstruovaná budova Lokomotivy Horní Heršpice je zase příkladem, že ženský ligový fotbal může fungovat i ve skromných podmínkách.

Stěžejní projekty:

parkoviště v sídlišti Komárov-stříhání pásky.JPG

Nové ulice i mnoho parkovacích míst

V oblasti dopravy na našem území vznikla z mnoha polních cest řada ulic včetně nových názvů. Tento trend se pravděpodobně bude postupně rozšiřovat, tak jak se bude rozvíjet a zastavovat naše území. Uvedu alespoň dvě ulice, které se mi nejvíce líbí. Obě se nachází v Horních Heršpicích. Jde o ulici K Nábřeží a ulici K Lávce. Jedna vede k Jižanskému dvorku se zvířátky a druhá vede k lávce přes řeku Svratku. Obě tyto nové ulice mají vybudované chodníky včetně veřejného osvětlení.

 

Po celém našem území budujeme parkovací stání pro osobní auta. Mezi ty a nejvýznamnější patří parkoviště v sídlišti a parkoviště Spěšná.

V současné době spolupracujeme s investorem na možnosti vybudování parkoviště podél ulice Košuličova.

Stěžejní projekty:

 

Objekty a nebytové prostory

Další oblastí, o kterou se staráme jsou objekty v majetku města Brna, o které se jako správní hospodáři staráme. Jako první bych rád zmínil hlavní budovu biotopu, která v současné době prochází rekonstrukcí a modernizací a v rámci Jihobrněnského dětského dne 11. 6. 2022 bude slavnostně otevřena současně s otevřením koupaliště pro tuto sezónu.

Z těchto objektů bych dále jmenoval objekt na ul. Jeneweinova 4, který slouží občanům jako restaurace „Na hasičce“, budova Černovická 2, kde je umístěna knihovna, lékaři a další služby pro občany. V katastru Přízřenic jsou to dvě budovy na adrese Zelná 1 (prodejna potravin), Břeclavská 12 (základna dobrovolných hasičů) a v Dolních Heršpicích objekt na adrese Havránkova 82, ve kterém je umístěna také knihovna.

Stěžejní projekty:

Biotop - K Lávce 15 (2).jpg
unnamed.png

Náš klenot - areál Hněvkovského

Historie areálu Hněvkovského spadá do listopadu roku 2007, kdy Zastupitelstvo města Brna svěřilo městské části Brno-jih opuštěný areál Zeleně města Brna, dříve technických služeb. Tento areál byl zařazen do skupiny brněnských brownfieldů. Areál Hněvkovského je ve městě Brně pokládán jako jedna z nejúspěšnějších přeměn brownfieldů, kterou zrealizovala městská část. Významem i rozsahem je o to cennější, že se nejedná pouze o komerční využití, tak jak je tomu v jiných případech.

 

Původní areál, který vznikal na levém břehu řeky Svratky se postupem času rozšířil a na pravou stranu řeky. Do tohoto areálu můžeme přirozenou cestou přiřadit Jižanský dvorek s cca 50 zvířaty, Přírodní koupací biotop (oba areály jsou ve správě naší příspěvkové organizace), dále golfové hřiště Kšírovka, Hopsálkov a nakonec i hřiště Lokomotiva Horní Heršpice. Každý rok zde vznikne nová věc, nové zázemí pro sportovní a rodinné vyžití.

Areál žije svým životem a to je dobře. Díky areálu také mohla řada studentů vypracovat své diplomové práce. Tak to je náš klenot - areál Hněvkovského.

Stěžejní projekty: